Kávové zrná pre najlepšie kaviarne, reštaurácie a hotely od roku 1966.

Talianská pražiareň kávy Bazzara je malým rodinným podnikom zameraným na praženie kávy najvyššej kvality. Posolstvo spoločnosti s cieľom rozšíriť kvalitnú kávu do celého sveta sa prenieslo aj na nás. Ohľaduplnosť k producentom, podpora klientov vo forme školení a šírení kvalitnej prípravy kávy sa stala aj naším cieľom. Šírenie talianskej espresso kultúry, ohľad na dizajn a maximálne odhodlanie zamerané na kvalitu sa stali piliermi našej spoločnosti. Navštívte nás v Banskej Bystrici a nechajte sa unášať „talianskym duchom“ aj na Slovensku.

Barista Skills

Školenie vhodné pre laikov, začínajúcich baristov, ako aj pokročilých a skúsených baristov.

V teoretickej časti sa spoločne zaoberáme surovinou – zelenou kávou, jej pestovaním, zberom, spracovaním a špecifickými chuťami a vôňami jednotlivých druhov a odrôd kávovníka. Spoločne sa naučíme kávu ochutnávať, rozpoznávať jej špecifické chute a vône, ako aj faktorov, ktoré majú vplyv na ich tvorbu, či elimináciu. V poslednej časti si prejdeme základné charakteristiky a špecifiká pri jej extrakcii.
V praktickej časti sa zameriavame výlučné na prípravu kávy vo forme espressa a nápojov z neho pripravených. Venujeme sa správnemu postupu prípravy espressa, ako aj mliečnych nápojov. Zameriavame sa na základy latte artu, učíme sa základné vlastnosti mlieka a jeho prepojenia s kávou. Školenie ukončíme poznatkami o hygiene a starostlivosti o kávu pri jej uskladnení, ako ja čistotou zariadení na jej prípravu.

Kurz a jeho didaktická skladba vytvára predpoklad pre ďalšie štúdium pre začiatočníkov, či vytvorenie jasnej a zrozumiteľnej štruktúry poznania potrebnej pre ďalšie vzdelávanie u pokročilých baristov.

Cena kurzu je 120 EUR bez DPH. Školenie je vhodné pre začiatočníkov, ako aj pokročilých baristov. Školenie sa koná na ulici Jána Bottu 2 v Banskej Bystrici, od 9:00 do 16:00. Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na telefónnom čísle 0915 701 799 alebo na academy@stacomb.sk

Matúš Gulbiš, head-trainer / vicemajster baristov Slovenska 2019

Latte art

Školenie vhodné pre začínajúcich baristov s aspoň 3 mesačnou praxou, ako aj pokročilých a skúsených baristov.

Školenie Latte art začíname teóriou, kde si v rýchlosti preberieme správny postup pri príprave espressa, jeho extrakciu, čistotu a efektívny postup pri jeho úprave. Venujeme sa mlieku, ako aj rastlinným mliekam.
V rozsiahlej praktickej časti trénujeme najprv správnu techniku šľahania mlieka a používanie správnych pomôcok, ako aj osvojovanie si správnej techniky pri práci za kávovarom. Postupne prechádzame na rôzne techniky latte artu a ich zlepšovanie.
Kurz má za cieľ zefektívniť prácu baristu, naučiť ho správnym návykom, ktorých osvojenie si je kľúčovým faktorom v ďalšom vzdelávaní v tejto oblasti.

Kurz a jeho didaktická skladba vytvára predpoklad pre ďalšie štúdium pre začiatočníkov, či vytvorenie jasnej a zrozumiteľnej štruktúry poznania potrebnej pre ďalšie vzdelávanie u pokročilých baristov.
Cena kurzu je 120 EUR bez DPH. Školenie je vhodné pre začiatočníkov, ako aj pokročilých baristov. Školenie sa koná na ulici Jána Bottu 2 v Banskej Bystrici, od 9:00 do 16:00. Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na telefónnom čísle 0915 701 799 alebo na academy@stacomb.sk

Matúš Gulbiš, head-trainer / vicemajster baristov Slovenska 2019

Brewing a extrakcia

Školenie je vhodné pre pokročilých a skúsených baristov.

Cieľom školenia je vysvetlenie a osvojenie si teoretických poznatkov pri extrakcii kávy a to či už po chemickej, alebo fyzikálnej stránke. Teoretická časť sa zameriava na extrakciu kávy a poznanie faktorov, ktoré majú na ňu vplyv. Teplota a kvalita vody, hrúbka mletia, základný recept pri rôznych formách prípravy kávy.
V praktickej časti sa učíme implementovať rôzne faktory do prípravy kávy. Venujeme sa najmä nastaveniu kávovaru a hrúbke mletia kávy na mlynčeku pri príprave vybalansovaného espressa. Venujeme sa však aj príprave kávy alternatívnymi metódami – ako sú Chemex, Hario V60, či Aeropress alebo French Press.

Kurz a jeho didaktická skladba vytvára predpoklad pre ďalšie štúdium, či vytvorenie jasnej a zrozumiteľnej štruktúry poznania potrebnej pre ďalšie vzdelávanie u pokročilých baristov.

Cena kurzu je 120 EUR bez DPH. Školenie je vhodné pre začiatočníkov, ako aj pokročilých baristov. Školenie sa koná na ulici Jána Bottu 2 v Banskej Bystrici, od 9:00 do 16:00. Pre viac informácií nás neváhaj kontaktovať na telefónnom čísle 0915 701 799 alebo na academy@stacomb.sk

Matúš Gulbiš, head-trainer / vicemajster baristov Slovenska 2019

Menu